Håll dig uppdaterad med artiklar om företagande

21 mars, 2021 0 av larsa76

Som entreprenör är det en god idé att hålla sig à jour med vad som sker i näringslivet. Det är också en god idé att hålla sig uppdaterad om de senaste rönen kring exempelvis kommunikation, arbetsmiljö och rekrytering. Ett av många sätt att göra det på är att läsa Umonainvest och deras artiklar om företagande. Här tar vi upp lite av det de skriver om.

Tips för god kommunikation

I sitt inlägg menar de att regelbunden och tydlig kommunikation är en förutsättning för att undervisning och företagande ska bedrivas framgångsrikt. De talar bland annat om distansundervisning och distansmöten, samt vikten av att ha ett gott system för detta. Att upprepade gånger behöva fråga vad den andra parten sa, på grund av avbrott och dylikt, är knappast goda förutsättningar för en smärtfri kommunikation.

De talar också, i flera artiklar om företagande, om hur Covid 19 har ökat förekomsten av samtal på distans överlag. Ett stort antal företag har behövt anpassa sin verksamhet till att betydliga delar av personalstyrkan jobbar hemma. För många har anpassningen varit förhållandevis sömlös – för andra har det inneburit mycket svåra tider för verksamheten.

Fokusera på kärnuppgifterna med hjälp av en ekonomisk förvaltare

En annan av deras artiklar om företagande handlar om hur få bostadsrättsföreningar har tid, energi och kunskaper till att på ett tillfredställande sätt sköta de ekonomiska uppgifterna. En utomstående förvaltare kan hjälpa till med planering för såväl kort som långsikt – och det är också ett sätt att få objektiva samt kunniga ögon på hur verksamheten sköts.

I en bostadsrättsförening arbetar medlemmarna i styrelsen ofta med symbolisk kompensation. Det sköts ofta vid sidan av ett heltidsjobb vilket av förklarliga skäl gör att avlastning kan behövas. En ekonomisk förvaltare kan till exempel hjälpa med tidskrävande moment som:

  • Att skicka ut hyresavier
  • Att betala fakturor
  • Och mycket mer.

Det här frigör tid för viktigare frågor för en BRF att ta itu med.

Varför läsa artiklar om företagande?

Som företagare (och ofta ledande operativt) blir man aldrig fullärd. Att det finns ständigt utrymme för förbättring är något som delas med en rad andra yrken. Genom att regelbundet läsa artiklar om företagande kan entreprenören direkt höja sina kunskaper om hur en verksamhet bör skötas – och indirekt öka chanserna för att de blir framgångsrika.